“El valor d’Apple, tot i perdre gairebé un 40% del seu valor en 6 mesos, és gairebé un terç del PIB espanyol, un import que ens ajuda a reflexionar sobre la importància de la tecnologia com a element vehicular de la societat i l’economia del coneixement”

La penúltima setmana de gener es recordarà perquè la companyia petroliera americana ExxonMobil Corporation, amb 114 anys d’història, va superar Apple com l’empresa de major valor a nivell mundial. Una empresa que s’ha convertit en líder mundial en els només 29 anys transcorreguts des que va sorgir el primer Macintosh.

Certament en els últims mesos les accions d’Apple han baixat significativament, s’han allunyat del màxim valor històric, assolit el setembre passat, quan el valor d’Apple es situa en 623.000 milions de dòlars, superant el rècord que Microsoft va assolir el 1999, llavors el valor de l’empresa de Bill Gates va arribar als 620.580 milions.

La pèrdua de valor de Appel no comporta, en cap cas, una disminució de la capacitat de lideratge de l’empresa en un món, on la necessitat d’informació en temps real, genera un creixement de connexions mòbils amb unes taxes superiors al de l’espècie humana. Un fet que permet estimar que, el 2020, hi haurà al món uns 25 mil milions de dispositius interconnectats, ja que ja ningú qüestiona que des de 2007, quan Steve Jobs va posar en circulació l’iPhone, la forma de relacionar-se, de fer negoci i d’interactuar va canviar completament. Les antigues formes de treballar van iniciar una accelerada agonia mentre eren desplaçades pel nou estil “on life” creat per Apple.

La majoria d’analistes consideren que la baixada de valor de les accions d’Apple, s’ha originat per les altes expectatives de creixement i beneficis que imposen els inversors, els quals veuen problemes en què Apple hagi guanyat “només” 13.078.000 de dòlars al últim trimestre del 2102 (gairebé la mateixa xifra que al 3r. trimestre de 2011). Si bé altres especialistes consideren que la pèrdua de valor es deu, com m’explicava un ex company d’Arthur Andersen ara resident a Califòrnia, “a una operació a la baixa, orquestrada per especialistes en condicionar comportaments de petits inversors en borsa, per obtenir a mitjà termini noves i espectaculars plusvàlues”. Sigui una o una altra la raó cap d’elles anuncien una pèrdua d’importància i valor de les empreses tecnològiques en general ni d’Apple en particular.

El valor d’Appel, tot i perdre gairebé un 40% del seu valor en 6 mesos, és gairebé un terç del PIB espanyol, un import que ens ajuda a reflexionar sobre la importància de la tecnologia com a element vehicular de la societat i l’economia del coneixement, i la importància de l’accés a la informació, (Google va guanyar 10.737.000 de dòlars el 2012, un 10,2% més que el 2011), en un món altament competitiu, plural i asimètric.

Una reflexió que ens hauria de portar a denunciar l’escassa inversió que s’efectua a l’Estat espanyol en R + D. Una menor inversió que ens allunya del camí per vertebrar un model productiu capaç de generar ocupació i portar a la societat a millors nivells de progrés i benestar. És molt el temps perdut, però no és tard per rectificar. Per fer-ho només cal acceptar que en el tercer mil · lenni una part molt important del progrés radicarà en les inversions en tecnologia, conseqüentment en el desenvolupament i inversió en les TIC.

 

Antoni Garrell i Guiu

12.03.2013

Article publicat a Tecnonews