“Per als joves menors de 30 anys, les TIC poc tenen de nou, igual que per a la resta de la població. La globalització és un procés que abasta, en major o menor mesura, a la totalitat del planeta”

Cada vegada són més les veus que expliquen, encertadament, que la indústria té capacitat per generar intensivament llocs de treball gràcies a afrontar els reptes d’una economia globalitzada, mitjançant processos d’innovació fonamentats en convertir els avenços tècnics i científics en competitivitat.

Ara bé, analitzant la situació empresarial, hi ha una clara distància entre les veus que insisteixen en la necessitat de globalitzar-se, de dotar les empreses de capacitat per operar globalment i la realitat de les mateixes. Sembla que la necessitat de globalitzar sigui quelcom d’un futur llunyà, si considerem la manca de polítiques encaminades a augmentar la mida de les empreses i les inversions per disposar de productes innovadors i diferencials.

La veritat és que hom podria concloure que explicar, una vegada i una altra, que l’economia és global i que és imprescindible innovar, és tan absurd com insistir a referir-se a les TIC com “noves tecnologies“. Allò nou és una cosa que no existia en el nostre entorn en el moment que vam tenir consciència plena d’ell, o alguna cosa que, trencant la quotidianitat, varia radicalment la forma de treballar i relacionar-nos.

Les TIC, enteses com la convergència tecnològica de la computació i les telecomunicacions, sorgeixen en la dècada dels 80 del segle passat. Sens dubte, per als joves menors de 30 anys, les TIC poc tenen de nou, igual que per a la resta de la població, ja que la seva irrupció i consolidació ha estat tan ràpida, que ja formen part del dia a dia d’una gran part dels humans. Serveixi com a exemple d’això el telèfon mòbil, l’ordinador personal i l’accés a Internet. Tres “noves tecnologies” que, si ens centrem en la UE, la seva penetració i ús entre la població està molt estès , ja que fa 10 anys la penetració de la telefonia ja arribava al 80%, l’ordinador personal a més de la meitat de la població i l’accés a l’Internet domèstic al 40% de les llars.

Una cosa semblant passa amb la globalització entesa com el procés associat a l’increment del comerç mundial, la localització de processos fabrils en països en vies de desenvolupament, la capacitat d’influència i de transformació de les grans empreses i la facilitat d’accés i transmissió d’informació a escala planetària. Un procés que si bé arribà a cotes molt importants a inicis d’aquest segle, té els seus orígens en les transformacions que es produïen a l’economia internacional des dels anys 60. Un procés no nou, que no és estrictament econòmic, ja que afecta totes les dimensions del desenvolupament i la interacció humana, propiciant un augment de la comunicació i interdependència de les polítiques socials i econòmiques dels estats.

La globalització és un procés que abasta, en major o menor mesura, a la totalitat del planeta, la qual cosa exigeix estar atent a les tendències de futur i oportunitats associades a les noves realitats i eines disponibles, sabent que anticipar-se, escoltant els sorolls de fons que assenyalen el futur, és clau per competir.

Per les raons anteriors, és una excel·lent notícia conèixer que la marca Bultaco, 31 anys després de deixar de fabricar, torni al pròxim any als mercats, fabricant motocicletes elèctriques. Que Bultaco torni a fabricar, no és sols important pel fet de crear 150 nous llocs de treball, és important, també, perquè es farà amb “tecnologia pròpia”, assumint-lo com “projecte global”, sense oblidar que és una nova evidència de la importància d’anticipar-se, ja que és entendre la importància simbiòtica de la mobilitat i la sostenibilitat planetària, un fet que requereix vehicles no contaminants.

Iniciatives com la de Bultaco evidencien el potencial de la reindustrialització, i estan en la línia que “més que dir, el que cal és fer”. Quelcom que caracteritza una part significativa del teixit industrial català i que ha de ser interioritzat en tota política i actuació industrial.

Antoni Garrell i Guiu

20.05.2014

Article publicat a Via Empresa