esdi2.jpg

 Complir anys sempre es un moment especial, tant per les persones com per les institucions, ja que són instants per analitzar les fites assolides, avaluar el grau de compliment dels objectius, i revisar els nous desafiaments a afrontar. Complir anys, és progressar en el coneixement que et dona la maduresa, i en el cas de les institucions, un camí que no té sostre ja que, a diferencia dels humans, les institucions poden no arribar mai a la tardor de la seva vida, preludi de la decadència  que condiciona la capacitat i condueix a la seva desaparició; ja que les organitzacions tenen capacitat plena de renovar-se i regenerar-se dècada darrera dècada. Es pot afirmar, que les institucions poden mantenir-se contínuament amb l’esperit, les il·lusions  i l’empenta dels 20 anys, amb l’experiència i solvència dels 50, i la saviesa i el seny dels 60.

Joventut i maduresa és un binomi assolible per les institucions compromeses, simbiòticament, amb les arrels i l’esdevenidor; amb l’ahir, el avui i el demà. Un repte que hauria d’estar present en tota institució,  però que obliga encara més a aquelles que centren la seva activitat en el suport al desenvolupament cultural o econòmic de la societat, i molt especialment a les institucions docents de grau superior que, conjugant recerca i docència, permeten avançar en el domini del saber i en convertir coneixement en progrés social.

Amb l’agraïment pel molt que s’ha rebut i en les persones que ho han fet possible, i conscients del que comporta complir anys per tota institució,  afrontem il·lusionats la celebració dels primers vint anys de la Fundació pel Disseny tèxtil i de l’Escola Superior de Disseny ESDi. Vint anys, en els que  mercès a l’entrega de tots aquells que al llarg d’aquest anys han col·laborat amb l’ESDi, ha estat present la voluntat de treballar amb compromís, l’esperit de superació, les il·lusions i la força pròpia dels 20 anys.

Unes característiques adquirides en aquests anys i que han de seguir caracteritzant-nos; estem en el camí d’assolir la maduresa que et permet afrontar les complexes  cruïlles que la successió  dels fets comporta, i disposem de la saviesa que el consell executiu i el patronat aporta,  conseqüentment tenim l’obligació de no malbaratar aquests potencials, posant-los al servei dels estudiants  que  confien  amb  l’ESDi,  al escollir-la per assolir els coneixements i aptituds requerits  per afrontar amb èxit els reptes com a dissenyadors, amb els seus graduats per ajudar-los tant a mantenir els seus coneixements actualitzats, com per vertebrar la seva indispensable xarxa de contactes; amb els emprenedors donant-los-hi el suport requerit  per minimitzar els entrebancs i ajudar-los a consolidar la seva iniciativa empresarial; amb les empreses i institucions que varen fundar-la o que dia a dia permeten la simbiosis requerida entre universitat i societat tot facilitant les practiques dels alumnes, la transferència de coneixements, i aportant recursos per facilitar la política de beques de grau i postgraus o doctorats; sense oblidar que cal estar amatent a les demandes de la societat en general, en especial la més propera,  que necessita una universitat compromesa amb el territori i la seva gent.  

Els vint anys de l’ESDi són un petit pas en favor del disseny i la innovació, un període per recordar i aprendre, una base per recolzar-nos i seguir treballant, sabedors que el futur obliga, els alumnes i graduats ho exigeixen i la societat i les empreses ho requereixen. Seguir treballant amb compromís i entrega, ja que  sabem que és el futur el que ens aplega i els seus desafiaments els que ens guien.

Antoni Garrell i Guiu
Director General Fundació FUNDIT
Escola Superior de Disseny ESDi

Publicat a la web de l’ESDi arrel el dia 2 de juliol arrel del acte central dels 20 anys, accés al site 20 anys d’Esdi