El binomi Públic – Privat

El passat divendres dia 11 varem conèixer que la taxa d’inflació interanual a febrer es situà en un 3,6%, la subjacent en 1,8%, augmentant a la vegada el diferencial amb els països amb els qui competim, una dada que es suma al...

Read More