Sense ètica personal no hi ha ètica empresarial

Antoni Garrell apel·la a l’ètica personal per assolir l’ètica professional i empresarial. “Actuar èticament comporta en primer lloc esdevenir coherent. Coherents en les actuacions pròpies, professionals o com a ciutadà, i en les...

Read More