sabadell

El Passat dimecres dia 2, se signà el pacte per les infraestructures de Sabadell; un pacte signat en el marc del Consell Ciutat, i que gràcies a un període d’anàlisi i debat, des de la coincidència i discrepància però amb l’ànim de fer ciutat, ha comptat amb el recolzament d’una àmplia majoria de les forces polítiques, i de la pràctica totalitat dels agents i institucions locals i de les organitzacions  econòmiques i empresarials de la ciutat, sens dubte un motiu de satisfacció que permet constatar la cohesió de la ciutat en situacions i projectes claus per l’esdevenidor. Aquest és un aspecte que no es pot passar desapercebut i un exemple a seguir arreu, ja que evidencia que si hi ha capacitat de lideratge, voluntat de debat i generositat per compartir idees i propostes, les solucions afloren tot i  les conjuntures complicades a Catalunya o a l’Estat, ja que ara la confrontació política es notòria, l’economia es troba en un clar i accelerat procés de retrocessió tant per problemes endògens com per aquells arrelats en les asimetries de la globalització, i per l’aflorarem de les confrontacions entre territoris ara esperonades  per la sequera.Un Pla d’infraestructures per la  mobilitat de persones i mercaderies, -no de dades i informacions, tema pendent a la ciutat al igual que en moltes altres ciutats de Catalunya a pesar del significatiu treball efectuat des de la secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació-, que és a la vegada un pla per incrementar la competitivitat de les empreses sabadellenques,  i la  qualitat de vida dels ciutadans ( les rondes  i  la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat que aportarà a la ciutat 5 estacions convertint-se tant per la ubicació de les mateixes com per la previsible freqüència de pas en  Metro urbà).  Un pla per el que cal felicitar a tots però en especial als tècnics que han sabut conjugar els requisits específics de les infraestructures i un consum auster del territori i el respecte pel medi ambient, evidenciant que el desenvolupament humà i la connectivitat amb criteris ecològics és possible. Un pacte que és un punt i seguit ja que ara s’iniciaran les accions associades i l’execució dels projectes requerits, una fase en la que caldrà superar incomoditats i problemàtiques, i que exigeix el compromís democràtic, respectuós i solidari emanat del acord assolit. Un pla d’infraestructures local, que exigeix a la vegada que no sigui tractat com un element isolat, ha d’esser contextualitzat en el marc de la mobilitat interna catalana i cap l’exterior per facilitar alhora la interrelació territorial i la competitivitat empresarial i personal. Conseqüentment cal accelerar projectes, uns projectes que s’escapen de les competències locals, però que de ben segur el procés seguit a Sabadell en pot ser un exemple a considerar i seguir. En aquest línia cal treballar per fer possible el quart cinturó o Ronda del Vallès  que al proper any arribarà a Tarrassa, no renunciar al túnel d’Horta, replantejar la problemàtica dels peatges, incrementar la interconnexió de les xarxes per disminuir els col·lapses circulatoris, millorar i incrementar els transport ferroviari. Tot un conjunt d’infraestructures que de ben segur son prou conegudes i estan a la taula dels qui tenen la responsabilitat de plantejar-les i construir-les, i que són claus pel desenvolupament econòmic, la generació de riquesa  i el progrés social de la nostra comarca i el país. Unes infraestructures que per la seva incidència territorial i la seva capacitat transformadora requereixen de la  complicitat i la predisposició de tots, o almenys de la gran majoria; ja que en democràcia la majoria i la suma de voluntats, tot respectant les minories i el futur, és la clau de la governabilitat i el progrés. 

Antoni Garrell i Guiu

Sabadell 3 d’abril 2008

Aquest article, es va publicar al diari de Sabadell el dia 18 d’abril de 2008