industria 4.0La setmana passada va tenir lloc una nova edició de la jornada d’economia industrial primavera’2016 organitzada per la Fundació per la Industria. El tema central fou les oportunitats i desafiaments associats a la Industria 4.0. Una jornada que la que s’evidencià el canvi radical en la forma de informar-se i consumir dels ciutadans i les seves implicacions sobre els processos productius, la formació i les infraestructures. En l’actualitat els espanyols estan connectats per terme mig a Internet 2 hores i 53 minuts cada dia, i uns 4,7 milions dediquen a interactuar a traves de la xarxa més de 5 hores diàries, segons explicà no fa gaire Nominalia. Un comportament no equidistant al d’altres països, no en va, el creixement dels continguts és constant. Serveixi com exemple de la permanent evolució i creixement de les activitats en xarxa l’evolució dels websites, com es constata en la web www.internetlivestats.com on es comprova que cada segon entren en funcionament quasi 10 nous websides, incrementant l’enorme quantitat d’informació disponible, un volum de dades que, en opinió de diversos analistes, es situa per sobre de 15 milions de terabytes, una volum que representa 3 vegades més a la indicada pel president de Google ara fa 2 anys. El valor que donen els ciutadans i les empreses queda expressat en el fet que en 1 minut a Internet, s’efectuen 2,4 milions de cerques via google, s’envien més de 150 milions de mails, es publiquen més de 700 mil post en facebook, s’envien 20,8 missatges per whatsApp, s’afeixeguen a YouTube més de 75 hores de vídeo i se’n visualitzen uns 2,78 milions, segons detalla fa un parell de mesos la consultoria tecnològica Excelacom.

La industria 4.0 una oportunitat

Informació disponible, capacitat de procés de dades, i accessibilitat en tot moment i tot lloc són la raó del canvi d’hàbits quant a la manera de consumir i relacionar-se i de les noves oportunitats per produir. Sens dubtes els impactes de la revolució / Industria 4.0 esdevenen enormes i, com sempre, en època de canvis, les oportunitats i els riscos sorgeixen per un igual.

 

No és d’estranyar doncs, que en les converses informals, al llarg de la jornada sobre la “Industria 4.0, una oportunitat per Catalunya”, una convicció sobrevoles en totes elles, la necessitat de canvi i cooperar per descobrir noves oportunitats tot incorporant, i preservant, el talent i els coneixements i, a la vegada, acceptar la necessitat de reorientar les actuacions en un escenari d’obsolescència creixent.

 

Necessitat de canvi, en el que esdevé imprescindible assumir uns desafiaments que no admeten demora i que obliguen a que l’Administració assumeixi el seu rol de tractor del canvi, a que les organitzacions no menystinguin les potencialitats de la intel·ligència artificial en els processos de fabricació, la convergència del disseny i la tecnologia creant smart productes i serveis,  i els avenços en la robòtica, i que tots plegats valorem la força de la triada ciència, tecnologia i disseny ja que aquells que no ho facin esdevindran hereus dels qui afirmaven ‘que inventen los otros’, una actitud que és a responsable de no disposar d’un model productiu sòlid i amb capacitat de resistir a les èpoques de crisi.

 

Antoni Garrell

29/maig/2015

 

Públivat a el mon.cat http://www.mon.cat/cat/autor/antoni_garrell-64791