publico-privado.jpgEls darrers dies s’ha obert un nou cicle de tensions energètiques situant el petroli  Brent en 115,9 dòlars  barril. Un increment que no és sols conjuntural arran de la crisi Libanesa i les tensions en altres països productors. Les causes resideixen tant en la voluntat de l’OPEP de mantenir els preus del petroli alts, com en l` increment de la demanda dels països emergents, que han situat la previsió de demanda mundial en 1,2 milions de barrils al dia pel 2011. 

No es pot oblidar la importància de l’energia pel desenvolupament social i econòmic, ella és qui permet assolir ser la productivitat, permet la mobilitat, atorga habitabilitat i comoditat, i marca la diferencia de nivell de vida entre els que la tenen accessible i aquells amb dificultats per accedir-hi; ho certifica el  consum mig anual per càpita dels països de la OCDE que ronda els 8.000 kWh, i els 80 kWh dels països menys desenvolupats. Per aquets motius, sense eludir la necessitat d’estalviar-la i assolir un alt nivell d’eficiència, cal revisar el mix energètic amb voluntat de trencar la dependència del petroli, que a la vegada és reduir l’agressió al entorn, i assolir un raonable grau d’autonomia.

l’Estat Espanyol a pesar de l’augment de les energies renovables que al 2010  aportaren el 20% de la energia, segueix tenint una enorme dependència del petroli, el qual importa en un 100%, fet que redueix la competitivitat del sistema productiu i afebleix la seguretat energètica. Per això cal un mix energètic no sotmès a situacions climatològiques canviants o conjuntures globals. Conseqüentment  no es pot renunciar a cap font energètica neta, acceptant les noves centrals de carbó amb captura y emmagatzemen de CO2, i l’energia nuclear  per generar energia elèctrica, avui per avui la més neta en el seu ús; facilitar el increment de l’energia solar, eòlica, i geotèrmica a nivell domèstic; i accelerar la implantació dels motors elèctrics en substitució als motors d’explosió basats en el petroli. Cal dons abordar definitivament el canvi del model energètic, fugint d’improvisacions i solucions conjunturals que ignoren la realitat.

Antoni Garrell i Guiu
5-març-2011

Publicat al diari singulardigital.cat, clic aqui per accedir-hi

Publicat el 10.3.11 al diari asabadell.cat indicant la seva publicació a elsingulardigital.cat