exportarLa setmana passada vaig llegir l’informe de PIMEC ‘l’evolució de la pime industrial catalana el 2018 i perspectives per al 2019’, en ell s’explica que el 53% de les empreses han augmentat les seves exportacions,  que un 28% les han mantingut i, sols, un 18% no han assolit la xifra del 2017. L’informe de la PIMEC coincidí amb la noticia de que les exportacions catalanes havien baixat un 1.9% respecte novembre del 2018, pel fre del sector l’automobilístic, si bé aquests a l’octubre ja havia superat les exportacions del 2017. Una dada que confirma que les exportacions catalanes es van alentint. Un alentiment que amb molta probabilitat no impedirà que l’any 2018 es tanqui amb un nou rècord històric, però que certament albirà un 2019 molts més complex del que es dibuixava fa uns mesos.

Les causes de ben segur són múltiples i no sols s’arrelen en els efectes associats a les amenaces que es projecten sobre el lliure comerç internacional, per les decisions preses pel govern de Donald Trump, o les incerteses obertes a la Unió pel no acord del Brexit. Addicionalment al que podrien considerar problemàtiques foranies, si bé acaben essent pròpies en una economia globalitzada, sense oblidar la manca d’inversions de l’Estat a Catalunya,  hi ha tamb aspectes que afecten negativament al creixement les quals són estrictament de l’esfera de decisions pròpia. Cal també recordar que per les pimes i micropimes industrials catalanes, la persistència de les incerteses quant a la resolució del denominat conflicte català, que enrareix les relacions amb la resta de l’Estat, les afecta o pot afectar de forma significativa atès que, si bé un 56% de les seves ventes es materialitzen fora de Catalunya, un 25% s’adreça a la resta de l’Estat, un 19% a la Eurozona i un 12% a la resta del món.

Quant aquells aspectes de l’esfera  de decisió pròpia, i que caldria entomar per possibilitar enfortit les exportacions i la competitivitat de les empreses caldria recordar 3 aspectes que són cabdals. El primer es la mida de les empreses, el segon el finançament o capacitat d’inversió i, el tercer, la manca de capacitat innovadora.

Quant a la mida de les empreses, caldria acceptar que és precís que incrementin el seu volum. Esdevé requerit incentius per guanyar mida, atès que incrementar la seva dimensió permetria millorar la productivitat, potenciaria la capacitat innovació i augmentaria la seva resistència davant els cicles recessius. En referencia al segon aspecte, el finançament, es constata que la majoria d’empreses pateixen d’insuficiència de fons propis, un fet que dificulta les relacions a llarg termini amb el sistema financer i comporta finançament a curt termini. Hi ha un pes exagerat del sistema bancari comercial en el finançament de les empreses, caldria dons, identificar i vertebrar sistemes alternatius per aportar finançament de forma continuada i competitiva a les PIMES atès que configuren la columna vertebral de l’economia del país. Finalment, en el marc de la Industria 4.0, esdevé imprescindible estimular a les empreses a potenciar la innovació i, a la vegada, incrementar els recursos públics destinats a R+D+i. Certament la Generalitat intenta millorar totes les polítiques encaminades a potenciar la innovació, però el gap entre el món de la recerca i les empreses segueix sent molt gran. Articular centres específicament adreçats a ajudar a les pimes, com s’ha fet al país Basc, hauria d’esdevenir un objectiu a curt termini i, a la vegada, potenciar la cultura de cooperar, establir complicitats, entre universitats i empreses perquè la R+D es pugui retroalimentar.

 

El 2019 s’inicia amb perspectives positives, però cal assumir que serà un any complex, amb incerteses creixents i, amb probabilitat, amb una certa pèrdua de dinamisme econòmic a nivell global. Conseqüentment, caldria endegar, sense demora, polítiques i iniciatives encaminades a solucionar els tres problemes que gairebé han esdevingut crònics en el nostre model productiu, i fer-ho abans que les boires de l’horitzó esdevinguin tempesta.

 

Antoni Garrell i Guiu

27/1/2019

 

Publicat a  Via empresa  el 30.01.2019