“El nostre país no pot perdre cap oportunitat i en conseqüència cal potenciar les empreses. Sens dubte el teixit industrial existent pot crear desenes de milers de llocs de treball”

Fa unes setmanes, el butlletí mensual del Banc Central Europeu, explicava que el percentatge de joves amb educació superior sense feina s’havia incrementat en un 30% des de 2007. Una dada que es suma a les que ens alerten de la dramàtica situació de molts joves, que s’han esforçat per adquirir una important dotació de coneixements per accedir als mercats laborals, treballant per ajudar a competir a les empreses i organitzacions. Una competència per guanyar mercats, per generar activitat i conseqüentment llocs de treballs. Ara bé, generar els llocs de treball que el país necessita, no sorgiran únicament pel increment d’activitat de les empreses existents.

Sens dubte el teixit industrial existent, amb polítiques de recolzament a l’economia productiva, pot crear desenes de milers de llocs de treball, però amb la mirada posada en l’esdevenidor no és suficient. Cal obrir-se a les noves oportunitats arrelades als canvis, que es produeixen mercès al progrès tècnic i científic. Aquestes noves oportunitats requereixen, per un costant, un recolzament clar als emprenedors, i a la vegada a les empreses amb capacitat d’innovació i creixement, però per altre, és imprescindible formar persones d’acord a les exigències de les noves oportunitats. Un procés formatiu que assumeixi que les persones estudien per treballar, i que el treball ha d’enfocar-se a competir per valor. Identificar les oportunitats de futur esdevé una de les claus d’èxit personal i col·lectiu.

Amb el convenciment de que sense treball pels joves, i facilitant-los l’accés als llocs de responsabilitat no hi ha futur, vaig assistir al 3r. Congrés Internacional de Disseny i Innovació de Catalunya, que organitzà l’Escola Superior de Disseny ESDi. La temàtica del primer dia es centrà en els Smart Products.

Escoltar als ponents parlant de smart products va portar-me a la memòria una jornada celebrada al 1998 a San Francisco centrada en les professions de futur. De les diverses ponències destacà la d’un jove enginyer, que treballava en una important empresa de Silicon Valley, que centrava la seva activitat en facilitar la interacció de les persones amb els ordinadors, i a la vegada la personalització dels diàlegs. L’enginyer en la seva intervenció, segons les notes que conservo, va afirmar: “Al 2010 les interaccions amb els objectes, que seran smart, esdevindrà molt natural i personalitzada. El concurs de dissenyadors gràfics hipermèdia, que utilitzaran metallenguatges i motors de cerca i emmagatzemament d’informació, esdevindrà indispensable. A la vegada, els enginyers informàtics tindrem que focalitzar-se en 2 línies: La primera, la informàtica distribuïda i les xarxes multi terminal; i la segona, el desenvolupament de programaris de propòsit general. Ja que, qui desenvoluparà aplicacions informàtiques de propòsit específic, i construiran els fluxos de diàleg seran els propis usuaris, per aplicacions personals, o els dissenyadors d’interaccions per aplicacions universals, o complexes”.

Posteriorment en el debat, i a pregunta d’un professor de Stanford sobre les professions de futur que la seva companyia entreveia, l’enginyer va afirmar: “La nostra companyia, que vol guanyar la batalla de posar els increments de la capacitat de procés i càlcul del processadors al servei de la millora de la interacció usuari-computador, considera que són imprescindibles físics i enginyers, però molt especialment seran requerits dissenyadors d’arts visuals. Creiem que hi ha una professió que esdevindrà indispensable a partir del 2010, en concret UX designer“.

Certament les prediccions de l’enginyer, en la seva conferència de fa 15 anys, han esdevingut certes d’acord les dades que aporten les empreses que es dediquen a la selecció de personal; el creixement d’empreses de solucions per smarts produts, o de serveis per Internet; i molt especialment per la informació aportada pel blog de notícies d’Internet Mashable que explica que UX designer és una de les 10 professions que més ha crescut la demanda en el període 2008-2013. Un creixement amb expectatives d’incrementar-se significativament en els propers anys.

El món ha canviat i canvia amb rapidesa. Les empreses requereixen assumir els canvis i competir en un mercat global, innovant els seus productes mercès als avenços tècnics i tecnològics. Els professionals han d’adaptar-se, i noves professions sorgeixen obrint les portes a aquelles persones amb els nous coneixements. Disposar d’aquests nous coneixements, que generaran centenars de milers de llocs de treball a nivell europeu i milions a nivell mundial, esdevé quelcom imprescindible per tota societat que vol disposar d’alts nivells d’ocupació i generar riquesa competint arreu.

El nostre país no pot perdre cap oportunitat, un 60% d’atur juvenil obliga, i en conseqüència cal potenciar i recolzar a les empreses que volen assumir protagonisme en els nous camps de futur, i a la vegada desenvolupar processos formatius encaminats a afrontar els nous reptes professionals esdevé imprescindible, sabent que en aquests nous sectors d’activitat s’obren importants oportunitats de treball, de generació de riquesa, i construcció de futur.

Antoni Garrell i Guiu

18.03.2014

Article publicat a Via Empresa.