Version Castellana del articulo en web www.esdi.es:  hacer : Un clic aqui  (y seleccionar idioma)

diseño y progresoEn els darrers mesos han caigut els pilars amb que es sustentava la generació de riquesa i ocupació, una riquesa fictícia que es fonamentada amb un consum exagerat, insostenible, mercès a la disponibilitat de crèdit a uns tipus d’interès gairebé negatius. Un model econòmic que oblidava que la generació de riquesa, de forma sostinguda, requereix d’un teixit industrial potent, capaç de competir en els mercats internacionals i íntimament lligat  als centres de recerca. Poden afirmar que el miratge de la riquesa fonamentada amb una demanda artificial s’ha esvaït. Ara més que mai cal rearmar els nostres pilars de competitivitat i estrènyer la col·laboració entre el mon científic i tecnològic amb el disseny per poder incorporar els seus avenços als productes assolint la competitivitat en els mercats internacionals.

És en aquest context en el que al febrer de 2009 el patronat de la Fundació per l’ESDi (Fundit), presidit pel Sr. Josep Bombardó, va acordar organitzar el primer congrés Internacional de disseny e innovació de Catalunya, amb el lema  El disseny: motor de la innovació i el progrés social. Un congrés internacional, perquè l’economia es oberta i interdependent; un congrés obert perquè sols fomentat la transmissió lliure del coneixement el progrés es factible; un congrés multidisciplinar perquè en ella es sustenta la innovació. Un congrés que evidencies  la capacitat tractora e integradora del disseny; i un congres que potencies les xarxes de relació i col·laboració internacionals tant pel mon científic com empresarial. Uns objectius complexes però necessaris, ja que sols entomant els problemes amb noves visions i noves actuacions, es pot arribar a nous destins, a noves formes de treballar i progressar.

Un progrés que requereix “deixar enrere un model fonamentat en una industria financera que genera bombolles que exploten, per potenciar la industria real que genera bens i serveis”; una industria que requereix, com recorda el president de la FUNDIT, “del treball sinèrgic de totes les disciplines dels sabers, ja que el disseny ha deixat d’esser un valor estètic per passar a ser un valor estratègic, en la mesura que el disseny no és valor afegit: és el valor”.

Sens dubte les expectatives del congres eren moltes, i les 60 ponències i les 7 conferències plenàries, que el configuraven evidenciaven la importància del disseny en un entorn altament competitiva, especialment en als països on l’oferta sobrepassa la demanda i on el nivell de la renda per càpita obliga que la competitivitat no sigui únicament qüestió de preu. Unes societats, i unes economies, en que la clau resideix en la seducció dels productes i la riquesa del seu contingut o valor aportat. Una societat en què les organitzacions afronten els desafiaments de la competitivitat sabedors que només aconseguint l’èxit podran créixer, prolongar la seva existència durant temps, generar ocupació, afrontar problemes complexos, i convertir-se en marques de referència. Reptes que exigeixen cercar l’excel·lència en les activitats mateixes i a no ignorar les fortaleses i debilitats dels competidors.

D’acord a les expectatives, el congrés ha posat de manifest la potencialitat del disseny i la necessitat d’evolucionar de l’egodisseny al co-diseny, en la línia impulsada per l’ESDi des de 2002; també que el disseny no és valor agregat és el valor de les coses; la importància del triangle Disseny-tecnologia-ciència; la importància creixent del disseny multidisciplinari; i la necessitat d’objectivar la subjectivitat per avançar en la gestió el disseny toti articulant una metodologia científica pròpia.

La gran quantitat  de  les idees i els conceptes que s’han transmès obliguen a un rigorós anàlisis per ser assimilats i obrir noves oportunitats i visions als congressistes, individualment, o col·lectivament, mercès a les activitats telemàtiques post-congresuales que incrementaran la interrelació entre ells.

Consegüentment es pot afirmar que el congrés ha superat amb escreix els seus objectius, ja que la qualitat dels ponents i els més de 500 assistents han permès progressar en la relació entre els investigadors en disseny, tecnologia i ciència, amb les empreses que han de convertir el saber en PIB. Apropar encara més al mon universitari a la societat tot incrementant la transversalitat i pluralitat; i a  l’ESDi incrementar el seus treballs ja que, com a primera escola de l’Estat espanyol en disposar de la titulació oficial de disseny, te la responsabilitat de marcar el camí per posar el disseny al mig de tota l’activitat productiva i de progrés social.

El congrés ha finalitat ara és l`hora d’extreure el màxim rendiment, i aplicar les seves ensenyances per fer plenament realitat que El disseny és el  motor de la innovació i el progrés social. De ben segur que tots ho farem.

Antoni Garrell i Guiu
21 de març de 2010

Publicat al diaria avui (versió abreujada) per accedir-hi un clic aquí