InternetLa importància de les telecomunicacions pel desenvolupament social i econòmic es acceptat per la majoria dels ciudatans, a pesar de les reticències de certs sectors socials per la creixent contaminació electromagnètica. Unes tecnologies que obren noves oportunitats a milions de persones a l’eliminar els obstacles arrelats en la distancia i facilitar el intercanvi d’informació i coneixements. Una evidencia de la seva importància és la celebració el 17 de maig del dia mundial de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, data que recorda la signatura del primer Conveni Telegràfic Internacional al 1865. Una jornada a la que s’ha sumat darrerament la celebració del dia d’Internet per iniciativa  de diverses associacions Iberoamericanes d’usuaris per promoure el seu l’ús a tots els nivells, i en especial per reclamar que sigui una eina accessible i oberta a totes les persones.  

La penetració d’Internet en l’economia productiva i en la societat en general és una evidencia que any darrera any es manifesta, i que transforma no sols els processos de generació de valor sinó també les relacions socials i les pautes d’interacció social. Els Xats i els fòrums, la missatgeria instantània i multimèdia, les compres per Internet o els blogs són canals i entorns vertebrats per l’omnipresent Internet, configuren unes noves realitats pels ciutadans més compromesos, i molt especialment els ciutadans amb capacitat d’accedir a la xarxa.  

Un grup de ciutadans que creix sistemàticament segons s’evidencia en diversos informes; serveixi con exemple el recent estudi “Eres online 2008” de l’empresa Click Seguros, on s’indicà que el 55% dels espanyols passen entre 1 i 3 hores al dia connectats a Internet; o L’estudi  de la Fundació BBVA ‘Internet en Espanya‘ que evidencia el creixement del percentatge d’espanyols que utilitzen la xarxa  al constatar que el 23% dels espanyols han efectuat alguna compra online en els darrer 12 mesos. Un percentatge que no amaga que està format bàsicament per joves i homes de classe mitja o alta, o que el gruix del internautes que utilitzen amb les eficiència i eficàcia la xarxa, uns 4.800.000 d’espanyols,  són majoritàriament homes, un 53%,  que viuen en entorns urbans de més de 100.000 habitants.

  L’anàlisi dels usos d’Internet, els llocs, i el perfil sociològic evidencia que encara resta molt a fer per assolir que la xarxa estigui oberta a tots, i esdevingui una eina de cohesió social. Sens dubte ja ha passat l’època de donar a conèixer  la xarxa i les seves potencialitats és l’hora de facilitar el seu us i generalitzar l’accés per avançar en la línia de les societats més avançades; i per fer-ho hom no pot oblidar que el cost de la banda ampla segueix essent alt si es compara la velocitat real i el preu amb altres països, o que uns quatre milions de persones no tenen accés a Internet al viure en zones rurals o urbanes llunyanes de la seva central, aquest és el cas en zones de Barcelona com Collserola.

  De ben segur que en el dia d’Internet hi ha coses per celebrar, però moltes a reivindicar per poder arribar a la universalització del servei. En aquesta línia cal reconèixer la tasca efectuada per la  Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació  dirigida pel Sr. Jordi Bosch, tant per dotar al país de les infraestructures requerides, com per endegar politiques adreçades als continguts. Unes actuacions que requereixen de molts més recursos que els que es disposen, i que de ben segur han d’esser incrementats per permetre que les tecnologies de la informació i les telecomunicacions despleguin el seu potencial transformador. Un potencial més necessari quan la majoria dels indicadors econòmics són negatius i evidencien la insuficiència de les mesures per afrontar una crisis que alguns ja comencen a indicar que  pot agreujar-se a la vista de les dades del mes d’abril. 

Amb desacceleració, crisis, o inclús si existís recessió, les politiques de construcció de futur no es poden obviar, i és ara on caldria prioritzar e incrementar les inversions en TIC. Aquest és o hauria d’esser el missatge i la revindicació del dia mundial de les telecomunicacions i de la Societat de la Informació. 

Antoni Garrell i Guiu

 Barcelona 18 de maig de 2008. 

 Artcle publicat a e-noticies http://www.e-noticies.com/opinions/dia-d%92internet-i-crisis-econ%f2mica-38646.html